Acasă Achizitii Anunt achizitie servicii de consultanta PSI si SSM

Anunt achizitie servicii de consultanta PSI si SSM

1277
0
DISTRIBUIȚI

Sindicatul Nova Vita, anunţă începerea derulării achiziţiei de servicii de consultanță pentru protecția muncii și PSI cod CPV 71317000-3 , și servicii de consultanță în domeniul securității în muncă  – COD CPV 71317210-8. Prezenta procedură de achiziţie are loc în cadrul proiectului „Calificarea tinerilor şomeri din regiunea de nord est în meseriile de agent comercial şi ospătar şi plasarea lor pe piaţa muncii în vederea reducerii ratei somajului şi creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă tinere, crearea unui centru zonal de formare profesională, mediere şi plasare a forţei de muncă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/99/5.1/G/77100. Achiziţia se derulează  potrivit Instrucţiunilor nr. 26/ 31.08.2010  privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 ale Autorităţii de Management pentru Programul de Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prin procedură de cercetare a pieţii – studiu al pieţei. Criteriul de selecţie este „Preţul cel mai scăzut”, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare stabilite prin documentaţia de atribuire.

Termenul limită de înregistrare a ofertelor: 01.02.2012, ora 15.00

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.02.2012, ora  16.00, la sediul Sindicatul Nova Vita.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de pe pagina de internet sau semnată şi ştampilată de la sediul Sindicatului Nova Vita din str. I.C. Brătianu nr. 26,  Iaşi, ca urmare a unei solicitări scrise.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Sindicatul Nova Vita, Str. I.C. Brătianu nr. 26,  Iaşi,  tel/fax: 0232/216.244, e-mail: sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com

Persoana de contact: Cătălin Gh. Toma.