Acasă Stiri Sentinte Judecatoresti Ce s-a castigat prin sentintele judecatoresti pentru salariatii din asistenta sociala din...

Ce s-a castigat prin sentintele judecatoresti pentru salariatii din asistenta sociala din Iasi

3892
0
DISTRIBUIȚI

In dosarul 368/99/2008* sentinta civila nr 4018/2013 s-au castigat urmatoarele drepturi retroactive pentru perioada 2008-2009, respectiv aplicarea urmatoarelor articole din CCMNUAS 2007-2009:

Art. 88 alin. 2 lit. c,d, e, f, g

c) un salariu de baza, platit de unitate mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza;

d) salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin dublul salariului de baza avut in ultima luna de activitate;

e) indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, in conditiile legii;

f) prima de vacanta egala cu un salariu de baza avut in luna anterioara plecarii in concediu;

g) alte drepturi specifice asistentilor maternali profesionisti, conform prevederilor legale si prezentului CCM.

Art. 89. – Pentru locurile de munca cu conditii grele, deosebit de periculoase si periculoase, conditii vatamatoare, conditii de incordare psihica, din mediul rural, din zonele izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate etc., sporurile se stabilesc potrivit anexei nr. 5.

A. Spor de 75% – 100% din salariul de baza:
1. personalul de specialitate din domeniul asistentei sociale, medico-sanitar si personalul auxiliardin aceste domenii, care isi desfasoara activitatea in compartimentele in care sunt gazduiti siingrijiti bolnavi de SIDA sau TBC si boli infecto-contagioase;
2. personalul care lucreaza in centrele de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap;
3. personalul care lucreaza in centre de plasament, centre de urgenta, centre rezidentiale pentrupersoane varstnice, centre de ingrijire si asistenta, case de tip familial si complexe de servicii, locuinte protejate si alte structuri rezidentiale sau familiale cu specific similar sau echivalent, caregazduiesc si ingrijesc copii sau adulti cu handicap.
B. Spor de 50-75% din salariul de baza:
1. personalul de specialitate din domeniul asistentei sociale, medico-sanitar si personalul auxiliardin aceste domenii, care isi desfasoara activitatea in centrele de primire in regim de urgenta, centresociale de urgenta pentru persoane fara adapost;
2. muncitorii si personalul de ingrijire care asigura supravegherea persoanelor cu tulburari psihice din cadrul centrelor rezidentiale pentru persoane varstnice, centre de ingrijire si asistenta si alte centre cu specific similar sau asemanator.
C. Spor de 50% din salariul de baza:
1. personalul TESA, muncitorii si personalul de deservire din centrele de plasament, centrele deurgenta, centrele rezidentiale pentru persoane varstnice, centre de ingrijire si asistenta, centre derecuperare si reabilitare, case de tip familial, complexe de servicii care gazduiesc si ingrijesc inproportie de cel putin 30% persoane cu boli psihice sau persoane cu handicap

Art. 90. – (1) Se acorda urmatoarele sporuri si adaosuri la salariul de baza:

e) pentru activitatea desfasurata in timpul noptii se acorda un spor de 25% la salariul de baza;

h) sporuri specifice sistemului de asistenta sociala, conform prevederilor legale si prezentului CCM.
Art. 121. – (1) Pentru perioada concediului de odihna, salariatul beneficiaza de o indemnizatie deconcediu, in conditiile art. 145 din Codul muncii si care cuprinde:
– sporuri pentru conditii deosebit de periculoase, periculoase, vatamatoare, conditii nedorite saudificile, grele, pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata, in zone izolate sauunde atragerea personalului se face cu greutate;
– alte sporuri prevazute in anexele la prezentul contract.
Art. 123.
(2) Concediul suplimentar de odihna cuvenit salariatilor reprezentati de sindicatele afiliate
organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se acorda potrivitprevederilor anexei nr. 7 la prezentul contract.
Numarul de zile de concediu de odihna suplimentar pe locuri de munca
si in functie de conditiile de desfasurare a activitatii
CAPITOLUL I Se acorda 3 zile concediu de odihna suplimentar pentru:
1. personalul care lucreaza la
a) dezinfectie, dezinsectie, deratizare;
b) ergoterapie din unitati, sectii si compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie si copii debilimintal;
c) spalarea manuala, calcatul manual al confectiilor si echipamentelor, precum si calcatul cu
presa;
d) soferii care lucreaza pe autovehicule intre 2,1 – 4,0 t;
2. personalul care lucreaza in bucatariile unitatilor de asistenta sociala.
CAPITOLUL II
Se acorda 4 zile concediu de odihna suplimentar pentru:
1. personalul care lucreaza in
a) activitatea de prevenire si combatere a bolilor transmisibile;
b) ergoterapie din unitati, sectii si compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici, irecuperabili;
2. personalul care lucreaza la calculator cel putin jumatate din programul normal de lucru.
CAPITOLUL III
Se acorda 5 zile concediu de odihna suplimentar pentru:
1. personalul care presteaza activitati in centrale termice pe baza de combustibil solid si lichid;
2. personalul care lucreaza in aparatul propriu, in contact direct cu pacientii cu dizabilitati, boliinfecto-contagioase etc.
CAPITOLUL IV
Se acorda 6 zile concediu de odihna suplimentar pentru:
1. personalul care lucreaza in unitatile de asistenta sociala de tipul centrelor de plasament,
complexelor de apartamente, centrelor de ingrijire si asistenta, centrelor de recuperare si reabilitaresi alte structuri similare.
CAPITOLUL V
Se acorda 8 zile concediu de odihna suplimentar pentru:
1. personalul care lucreaza in unitatile de asistenta sociala in care sunt bolnavi infestati cu HIVsau bolnavi SIDA, bolnavi de tuberculoza si boli infectioase, precum si in unitatile de tipul celormentionate la cap. IV, pct. 2, in care numarul cumulat al bolnavilor neuropsihici si cu boli croniceeste de cel putin o treime din numarul total de beneficiari ai compartimentului respectiv.
NOTA:
Salariatii care lucreaza la unul din locurile de munca prevazute in prezenta anexa, care da dreptul la mai multe conditii pentru zile de concediu de odihna suplimentar, vor primi un singur concediude odihna suplimentar (pe cel mai mare).
In dosarul nr 24/99/2014 prin sentinta civila nr 3146 din 2014 s-au castigat urmatoarele drepturi pentru asistentii maternali:
spor de 100% pentru zilele de sambata si duminica lucrate in perioada 2010-2013;
despagubiri banesti reprezentand contravaloarea concediului de odihna neefectuat in natura pentru perioada 2010-2013;

In dosarul 5034/99/2010 prin sentinta civila nr 901/2011 s-au castigat despagubiri banesti reprezentand contravaloarea concediului de odihna neefectuat in natura pentru perioada 2007-2008-2009.

Aceasta sentinta a fost pusa deja in aplicare incepand cu anul 2013.

Sentintele se regasesc pe site in sectiunea sentinte judecatoresti.