Acasă Stiri Bugetari Guvernul s-a angajat sa inghete salariile bugetarilor in 2010

Guvernul s-a angajat sa inghete salariile bugetarilor in 2010

1457
0
DISTRIBUIȚI

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a publicat joi, 8 octombrie 2009, scrisoarea suplimentară de intenţie la acordul stand-by semnat cu România în luna martie 2009.
Documentul a fost aprobat de Guvernul României prin OUG nr. 99/2009, publicată în M.Of. nr. 629 din 22 septembrie 2009.
În scrisoarea de intenţie, Guvernul român prezintă Fondului situaţia economică în care se află România: „România se confruntă cu o recesiune economică severă. [..] Anticipăm că mediul economic va continua să fie dificil şi în restul anului 2009, înregistrând o ameliorare progresivă abia în cursul anului 2010”.

Strategia fiscală a Guvernului constă într-o serie de măsuri ce produc economii pe termen mai lung şi îmbunătăţesc calitatea finanţelor publice prin intermediul unor reforme în 7 domenii ale sectorului public:
1) restructurarea sectorului public pentru a reduce numărul de salariaţi, conjugată cu o reformă a sistemului de salarizare;
2) reforma pensiilor;
3) implementarea unei legi a responsabilităţii fiscale şi a cadrului bugetar pe termen mediu;
4) reforma întreprinderilor de stat;
5) restructurarea relaţiilor financiare cu autorităţile locale şi instituţiile autofinanţate, pentru a asigura o mai mare asumare a răspunderii financiare;
6) îmbunătăţiri ale administrării fiscale;
7) programe de asistenţă socială suple.

Astfel, în perioada octombrie – finele lunii decembrie 2009, toate cheltuielile de personal (inclusiv cele de la autorităţile locale şi instituţiile autofinanţate) vor face obiectul unei reduceri cu 15,5%, prin reducerea timpului de lucru normat cu echivalentul a 10 zile lucrătoare (0,3% din PIB); de asemenea, vor fi tăiate orele suplimentare şi primele (0,1% din PIB).

Pentru anul 2010, Guvernul doreşte reducerea deficitului până la sub 6% din PIB prin:
– reducerea în continuare a cheltuielilor cu salariile, inclusiv o îngheţare a salariilor (0,3% din PIB) cu excepţia celor plătite persoanelor ce câştigă mai puţin de 705 RON pe lună;
– continuarea politicii de înlocuire a unui angajat din 7 care părăsesc sistemul (0,1% din PIB);
– reducerea plăţii orelor suplimentare şi a premiilor (0,25% din PIB);
– reducerea numărului de salariaţi şi restructurarea sistemului de salarizare.

Până la sfârşitul anului 2009, Guvernul se angajează să aprobe legislaţia care să permită reducerea semnificativă a numărului de personal din sectorul public, asigurând astfel economii brute suplimentare de 0,68% din PIB (cel puţin 0,49% din PIB net) în 2010. Acest angajament va fi atins prin aplicarea de normative pentru cheltuieli de personal şi pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, care vor fi elaborate şi aplicate în lunile următoare la toate nivelurile administraţiei, precum şi prin restructurarea agenţiilor guvernamentale, fie prin desfiinţarea lor, fie prin încorporarea lor în ministerele de resort.

Reforma pensiilor va cuprinde, pe lângă trecerea la indexarea cu inflaţia şi creşterea vârstei de pensionare, şi revizuirea modului de alocare a pensiilor de invaliditate, eliminarea pensiilor speciale şi modificarea condiţiilor de pensionare anticipată.

Printre măsurile preconizate pentru reducerea deficitului bugetar, se mai numără şi:

– reevaluarea bazei de impunere pentru impozitele pe proprietate şi accizele majorate la tutun şi combustibili vor contribui cu 0,3% din PIB (deja aprobate prin lege);

– extinderea sistemelor de achiziţii electronice (economii de 0,8% din PIB);

– asigurarea, în 2010, a unei baze mai mari de contribuţii sociale, a unui control mai bun al revendicărilor frauduloase de pensii de invaliditate şi a unui număr mai mic de pensionări anticipate (0,2% din PIB);
– cheltuielile pentru investiţii vor fi reduse în a doua jumătate a anului cu echivalentul a 0,2% din PIB, însă va fi păstrat „un spaţiu pentru un buget de investiţii realist” pentru următoarele luni;

– Guvernul va stabili fondul total de salarii pentru companiile de stat care primesc subvenţii sau alte transferuri de la buget, măsură care are termen de aplicare finele lunii iunie 2010; companiile de stat trebuie să prezinte Guvernului proiectele de bugete în 15 zile lucrătoare după publicarea bugetului de stat, iar negocierile privind contractele colective de muncă nu vor fi permise până când bugetul anual al societăţii, inclusiv plafoanele pentru fondul de salarii, nu a fost aprobat;

– se va interzice transferul resurselor alocate pentru cheltuieli de capital la cheltuieli curente, urmând să fie introduse sancţiuni personale şi instituţionale pentru nerespectarea prevederilor bugetare sau a contractelor de performanţă managerială;

– Guvernul va elabora legislaţia pentru intrarea în incapacitate de plată a autorităţilor locale şi le va interzice acestora să transfere sume de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente, iar primăriile care vor solicita fonduri suplimentare trebuie să semneze programe de ajustare;

– se vor aplica normative de cost tuturor autorităţilor locale în vederea asigurării echităţii şi eficientizării, interzicerea transferurilor de sume de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente şi instituirea cadrului legal pentru insolvabilitatea autorităţilor locale.

În ceea ce priveşte segmentul bancar, FMI a prelungit termenul limită până la care autorităţile române trebuie să îmbunătăţească legislaţia privind „băncile problemă” de la 31 noiembrie 2009 la 31 martie 2010. Astfel, se vor aduce amendamente legislaţiei bancare, printre care:
– legea va specifica un declanşator timpuriu pentru numirea obligatorie şi din timp a unui administrator special bazat pe un prag reglementat, ale cărui competenţe se vor suplimenta, acordându-i-se capacitatea de a implementa cu promptitudine o gamă largă de măsuri de restructurare, incluzând achiziţia şi prezumţii, vânzare de active, transfer de depozite şi diminuarea capitalului pentru a absorbi pierderile;

– legea va îndepărta aplicarea prevederilor împovărătoare, inclusiv în conformitate cu legea generală a societăţilor comerciale;

– iniţierea procedurilor de lichidare în conformitate cu legea lichidării şi cu procedurile de lichidare conforme legii societăţilor comerciale va necesita aprobarea prealabilă a BNR;

– legea va acorda prioritate la insolvabilitate creanţelor depozitarilor şi acelaşi rang de prioritate Fondului de garantare a depozitelor.

Acordul stand-by dintre FMI şi România este încheiat pe o perioadă de 24 de luni. Prin intermediul acestui acord, România va fi finanţată de FMI cu o sumă echivalentă cu 11,443 miliarde DST (12,95 miliarde de euro), de Comisia Europeană cu 5 miliarde de euro, de Banca Mondială cu 1 miliard de euro şi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii cu 1 miliard de euro. În total, România va fi împrumutată cu 19,95 miliarde de euro.

Referitor la acest acord, Guvernul României consideră că „acest pachet este esenţial pentru protejarea economiei româneşti împotriva celor mai severe efecte ale crizei mondiale şi pentru plasarea noastră într-o poziţie care să permită reluarea în forţă a procesului de creştere odată ce dificultăţile curente se vor ameliora”