Acasă Stiri Indemnizatii Indemnizatie de 600 lei pentru fiecare copil din sarcina multipla

Indemnizatie de 600 lei pentru fiecare copil din sarcina multipla

1367
0
DISTRIBUIȚI

Guvernul a aprobat prin H.G. nr. 1016/2009, noile modificări şi completări aduse normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
În cazul sarcinilor multiple, noile reglementări dispun acordarea unei indemnizaţii în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele luni 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei. Indemnizaţia va fi acordată familiei, pentru primul copil provenit din naştere multiplă. Pentru cel de-al doilea copil şi următorii, cuantumul indemnizaţiei de creştere va fi tot de 600 lei.
Prin adoptarea Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din OUG nr. 148/2005, s-a stabilit: „majorarea indemnizaţiei cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.”

În cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a stimulentului lunar sau, după caz, a concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii ori i se încredinţează spre adopţie, i se încuviinţează adopţia, i se dau în plasament unul sau mai mulţi copii ori este numită tutore, se va proceda conform dispoziţiilor art. 8 din noile norme.
Potrivit noilor reglementări, pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului persoanelor care au în îngrijire gemeni, tripleţi, multipleţi si au deja dreptul stabilit la indemnizaţia pentru creşterea copilului, suma de 600 lei se acorda din oficiu, fără a fi necesară transmiterea unei noi cereri, pe baza dosarelor administrate şi gestionate de agenţiile teritoriale, care în această situaţie, vor transmite beneficiarilor o decizie de modificare a drepturilor acordate.

De asemenea, noile prevederi reglementează şi situaţia mamei, care nu a realizat venituri în ultimele 12 luni, dar a urmat cursuri de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz, universitar: „În aplicarea art. 1 alin. (2) lit. m din OUG. nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin persoană care frecventează cursurile preuniversitare se înţelege orice persoană care a dat naştere unui copil şi care frecventează cursurile de zi ale învăţământului primar, secundar sau postliceal, definit şi organizat potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
Cursurile preuniversitare sau universitare pot fi frecventate atât la unităţile de învăţământ de stat, cât şi la cele particulare autorizate şi acreditate, în condiţiile legii. mama, aflată în această situaţie, beneficiază de indemnizaţia pentru creştere – măsură introdusă prin Legea 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din OUG nr. 148/2005, publicate în M.Of. nr. 403 din 15 iunie 2009 – Singura condiţie este să frecventeze cursurile fără întrerupere, excepţie făcând persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale.

De această măsură vor beneficia 1.726 de familii cu gemeni şi 20 de familii care au câte 3 gemeni aflate în evidenţa Agenţiei Naţionale de Prestaţii Sociale. Potrivit Ministerului Muncii, familiile care beneficiază de indemnizaţiile pentru creşterea copiilor vor primi banii retroactiv, începând de la data adoptării legilor care stabilesc acordarea acestor indemnizaţii.