Acasă SERVICII Formare profesionala

Formare profesionala

Anexa 1 : Regulamentul Centrului de Formare Profesională Nova Vita

1. Organizarea cursurilor si a grupelor
Cursurile se organizează periodic pentru calificările si specializările pentru care
organizația are autorizație de funcționare. Grupele vor fi alcătuite din cel puțin 14, maxim 28 de cursanți, în funcție de tipul cursului.

2. Înscrierea cursanților
Înscrierea cursanților se face la sediul organizației pe baza unei cereri tip furnizate de serviciul de secretariat. La înscriere cursantul va completa cererea cu toate datele cerute, inclusiv datele de contact, pentru a putea fi contactat ulterior pentru semnarea contractului și completarea dosarului personal.
Dosarul personal al cursantului va conține următoarele documente:

  • Cerere de înscriere (model tip )
  • Copie C.I/ B.I. certificat de căsătorie, după caz
  • Copie documente de studii
  • Copie după taxa de înscriere (dovada OP sau chitanță)
  • Contractul de formare profesională (model tip)

Nivelul de studii pentru accesul la unul din cursurile organizate este în funcție de tipul cursului la care accede cursantul. Cuantumul taxei este de 500 lei pentru fiecare curs organizat, cu o reducere de 10% pentru primii 10 înscriși la curs. Membrii de sindicat si șomerii in limita a 5 locuri la fiecare grupă, pot participa gratuit la un curs de formare profesională. Plata taxei se poate face la casierie sau direct in contul organizației.

3. Desfășurarea cursurilor
Cursurile se vor desfășura în intervalul luni – duminică între orele 8.00 – 20.00 în funcție de orarul de la celelalte grupe de formare, disponibilitatea lectorilor și a cursanților.

4. Retragerea cursanților
Cursanții se pot retrage de la curs până la definitivarea listei de înscriere si anume 3 zile înainte de debutul cursurilor caz în care li se va înapoia taxa de înscriere achitată integral. În celelalte cazuri, dacă cursanții au participat la cursuri vor achita o sumă de bani echivalenta cu cuantumul orar al orelor de curs la care au participat, raportat la durata cursului.
Dacă se retrag după a doua jumătate a cursului cursanții nu vor mai primi banii înapoi.

5. Eliberarea certificatelor se face în maxim 2 săptămâni de la absolvirea cursului. Costul certificatelor este suportat de centrul de formare.

6. Plata lectorilor se va face pe bază de contract civil, în funcție de numărul de ore predat și gradul de dificultate al cursului/ modulului de curs predat.

Reprezentant legal,
Președinte,
Toma Gheorghe Cătălin

Descarca Regulament Centru Formare in format PDF