Acasă SFATURI UTILE Concedierea disciplinara

Concedierea disciplinara

In cazul in care salariatul a savârşit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, angajatorul poate aplica sanctiunea disciplinara cea mai grava, desfacerea contractului individual de munca.

Anterior concedierii disciplinare angajatorul este obligat sa efectueze cercetarea prealabila. in acest scop va convoca in scris salariatul cu precizarea orei, datei şi locului intrevederii. Cu aceasta ocazie salariatul are dreptul sa formuleze şi sa sustina toate apararile in favoarea sa şi sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele şi motivatiile pe care le considera necesare, având dreptul sa fie asistat de un reprezentant al sindicatului din care face parte.

Daca salariatul nu se prezinta la cercetare, se prezinta dar refuza sa motiveze abaterile savârşite sau apararile, probele şi justificarile prezentate nu sunt de natura sa-l dezincrimineze, angajatorul poate recurge la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Decizia de concediere disciplinara va fi emisa in forma scrisa in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care persoana care poate aplica sanctiunea disciplinara a luat la cunoştinta despre savârşirea abaterii fara a depaşi 6 luni de la producerea faptei. Decizia se comunica salariatului personal, cu semnatura de primire, ori in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul acestuia, in termen de 5 zile calendaristice de la emitere.

Decizia de concediere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile, sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea prealabila, temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica (art. 264 alin. 1 lit. f din Codul muncii ) şi temeiul de drept in baza caruia se desface contractul individual de munca (art. 61 lit. a din Codul muncii ), termenul in care sanctiunea poate fi contestata (30 zile calendaristice de la comunicare) şi instanta competenta (tribunalul din judetul in care salariatul işi are domiciliul).