Acasă SFATURI UTILE Concedierea pentru motive economice

Concedierea pentru motive economice

Conform art.65 alin.1 din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.

In aceste situatii, concedierea poate fi individuala sau colectiva, salariatii beneficiind de masuri active de combatere a somajului, precum si de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca .
Art.65 alin.1 este similar art.130 alin.1, lit a din vechiul Cod al muncii, in noua reglementare retinandu-se, insa, in mod expres, ca desfiintarea postului trebuie sa fie efectiva si sa aiba a cauza reala si serioasa, masura luata trebuind sa coraspunda unor nevoi reale de reducere a personalului, sa se intemeieze pe motive obiective, iar nu pe justificari aparente.
Dispozitia de la art.64alin.1 da posibilitatea agentilor economici si institutiilor sa isi organizeze activitatea in conformitate cu cerintele unei functionari eficiente, iar in raport cu aceasta sa dimensioneze numarul de personal angajat pe diferite posturi, potrivit nevoilor lor reale.
Unitatea poate selectiona salariatii pe care ii opreste exclusiv pe baza criteriului de competenta, al corespunderii, avand in vedere modul de indeplinire a atributiilor ce le revi in posturile ocupate.
Pentru eliminarea sau sanctionarea eventualelor abuzuri in aplicarea art.72 alin.1, la cererea salariatului care contesta masura desfacerii contractului de munca, instanta judecatoreasca poate examina legalitatea masurii luate, respectiv daca reorganizarea activitatii, reducerea de personal si desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de salariatul concediat au fost reale sau fictive.

Conditiile de aplicabilitate sunt:
– desfiintarea efectiva a unor posturi, iar nu numai schimbarea denumirii lor;
– suprimarea postului sa fie o masura definitiva, simpla suspendare a postului neavand justificare;
– desfiintarea sa priveasca posturile ocupate si de aceeasi natura cu cel detinut de persoana ce urmeaza a i se desface contractul de munca .
Prin postul de aceeasi natura nu trebuie sa se intelealga numai posturi identice, ci acelea care au denumire diferita in scheme de functii sunt totusi similare prin sfera lor de atributii .
Desfiintarea trebuie determinata exclusiv de reorganizarea unitatii.
Daca se desface contactul de munca al unei persoane si se angajeaza la scurt timp o alta, motivul reducerii nu va fi fost real.
In cazul concedierilor individuale pentru motive economice, angajatorului ii revine obligatia de propune salariatilor programe de formare profesionala, precum se retribuirea acestora.
Persoanele concediate astfel beneficiaza de dreptul de preaviz, precum se de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul de munca aplicabil.