Acasă SFATURI UTILE Concedierea salariatilor

Concedierea salariatilor

Situatii sau motive pentru care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa

 • Angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului in urmatoarele situatii sau pentru urmatoarele motive:
 • discriminare prin utilizarea unor criterii bazate pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala;
 • motivata de participarea la greva a salariatului sau exercitarea celorlalte drepturi sindicale;
 • pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
 • pe durata concediului pentru carantina;
 • pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
 • pe durata concediului de maternitate;
 • pe durata concediului pentru cresterea copilului in vârsta de pâna la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pâna la implinirea virstei de 3 ani;
 • pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in vârsta de pâna la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pâna la implinirea vârstei de 18 ani;
 • pe durata indeplinirii serviciului militar;
 • pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savârsite de catre acel salariat;
 • pe durata exercitarii concediului de odihna.