Acasă Achizitii Anunt achizitie servicii de publicitate

Anunt achizitie servicii de publicitate

1041
0
DISTRIBUIȚI

Sindicatul Nova Vita, anunţă începerea derulării achiziţiei de „Servicii de publicitate – cod CPV 79341000-6, pentru achiziţionarea de „Servicii de publicitate – cod CPV 79341000-6” în ziar local (în localitatea Iași ) sau naţional.

Prezenta procedură de achiziţie are loc în cadrul proiectului „Calificarea tinerilor şomeri din regiunea de nord est în meseriile de agent comercial şi ospătar şi plasarea lor pe piaţa muncii în vederea reducerii ratei somajului şi creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă tinere, crearea unui centru zonal de formare profesională, mediere şi plasare a forţei de muncă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/99/5.1/G/77100.

Achiziţia se derulează potrivit Instrucţiunilor nr. 26/ 31.08.2010  privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 ale Autorităţii de Management pentru Programul de Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piață.

Criteriul de selecţie este „Preţul cel mai scăzut”, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare stabilite prin documentaţia de atribuire.

Termenul limită de înregistrare a ofertelor: 20.01.2012, ora 15.00.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 20.01.2012, ora  16.00, la sediul Sindicatul Nova Vita. Documentaţia de atribuire se poate obţine pe site www.paginasindicatelor.ro sau semnată şi ştampilată de la sediul Sindicatului Nova Vita din str. I.C. Brătianu nr. 26,  Iaşi, ca urmare a unei solicitări scrise.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Sindicatul Nova Vita, Str. I.C. Brătianu nr. 26,  Iaşi,  tel/fax: 0232/216.244, e-mail: sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com